Słowa

Wszystko
Co mozna było powiedzieć
Zostało powiedziane
Wszystkie słowa
Które możnabyło połączyć
Zostały połączone

Wszyscy ci
Którzy żyli przed nami
Mieli więcej możliwości
Nam pozostały
Nędzne resztki
Resztki słów
Które tzreba połączyć

Nieważne jak
Połączymy te słowa
Ważne aby ludzie
Uznali je za mądre
ßeby mogli
Się niemi szczycić
Aby możnabyło
Wyryc je w kamieniu