Polska rzeczywistość

Kocham mój kraj
Jestem przeciw rasizmowi
Dostaje po mordzie
Od łysego faszysty

Kocham mój kraj
Jestem za władza konstytucyjną
Dostaje po mordzie
Od nastroszonego anarchisty

Kocham mój kraj
Mam własne poglądy
Dostaje po mordzie
Od tych, którym się to nie podoba

Bo taka jest nasza 
Polska rzeczywistość
Zagmatwana pomieszana
Pełna nienawiści

Nie rozumiem jak można 
Mówic o tolerancji
Nie dając żyć drugiemu
I ile wyniśi współczynnik potępienia
Jeśli nie ma się nic do powiedzinia
Nie zna się

Nie mogę tam pujść
Bo tam jest wstęp wzbroniony
Nie mogę głośno krzyczeć
Bo krzywo będą się patrzeć

Jestem uzależniony 
Od innych ludzi