Nic

Przenikając przez nicość
Swojej świadomości
Można dostrzec
Wiele samotności
Która pod ciężarem wielkim
Nieustannie szuka
Swojej usterki
Tkwiącej głęboko
Pod warstwą nicości