Dzieło

Znów popełniłem błąd
Nie dostrzegłem
Oczywistej sprawy
A tak niewiele brakowało
Aby dokończyć me dzieło
Nad którym
Tak długo pracowałem
I wszystko zniszczyłem
Przegrałem

Pogrzebałem 
Wszystkie swoje nadzieje
Na dokończenie tego
I wszystko sie rozpadło
Zacząć od nowa ?
Nie !
Nie dam rady
Dokończyć zniszczenia
Nie !
Prędzej skończe z sobą

Co mam robić
Poskładam szczątki
Do jakiejś całości
I nagle - olśnienie
Wszystko jasne stało się
To to pierwsze założenie
Było błędne
Zdobywam Nobel'a
Bo moje dzieło
Jest
Antykomunistyczne